Mededeling Coronavirus (COVID-19

Naar aanleiding van richtlijnen van onze regering dienen alle sport, culturele en folklore activiteiten, zowel van professioneel en amateurniveau en publiek of privé en van welke grootte ook verboden te worden. Onze vereniging is ook onderhevig aan deze maatregel. Daartoe is de Raad van Bestuur verplicht om de nodige maatregelen te nemen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Volgende maatregelen zijn van kracht:
De toegang tot onze terreinen en kantine wordt verboden voor alle activiteiten tenzij voor onderhoud (dus geen trainingen, wedstrijden of andere activiteiten) en dit voorlopig tot en met 3 april 2020. De Raad van Bestuur zal de evolutie van de maatregelen opvolgen en de nodige maatregelen nemen zowel op het vlak van verlenging, verzwaring of versoepeling.

Het bestuur